Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

člen KDU-ČSL, 35 let

Vzdělání:

vysokoškolské
  • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií - Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 
  • Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF - Sociální politika, sociální práce 
  • Caritas, vyšší odborná škola sociální Olomouc - Charitativní a sociální práce 

Zaměstnání:

  • Ředitel a předseda Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, sociální služby, rozvojové programy (Mosty z chudoby, Pomáhat! Ale jak?)
  • Sociální pracovník - osobní asistence, tísňová péče, sociálně aktivizační služby pro seniory
  • OSVČ - odborný poradce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (Město Břeclav, Město Šternberk, Město Veselí nad Moravou), lektor a odborný poradce pro sociální služby

dříve:

  • vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením
  • vedoucí střediska humanitární a rozvojové pomoci (Kosovo, Rumunsko, Itálie, ČR)
  • vedoucí dobrovolnického centra, charitativních projektů

Proč jste se rozhodl/a kandidovat do zastupitelstva obce?

Důvodů je několik. Tím hlavním je změna ve fungování obce a to nejen po lidské stránce, ale i po ekonomické stránce. Vztahy mezi některými zastupiteli jsou na bodě mrazu, komunikace selhává, řeší se léta udržované osobní spory, každý drží každého v šachu, protože na něj něco ví, je s někým rodina nebo bez jeho vůle se věci nemohou pohnout dál. Hospodaření obce je nepřehledné a nesrozumitelné. To všechno se děje na úkor obce a na úkor práce pro obec, tedy pro nás všechny, ve prospěch všech. Místo toho, aby se věci řešily konstruktivně ve snaze nalézt shodu, nebo přinejmenším kompromis, vyhledávají se zbraně k protiútoku.

V případě mého působení v zastupitelstvu se budu snažit, aby osobní pletichy šly stranou, aby zastupitelstvo fungovalo jako celek společně, aby zastupitelé začali mezi sebou mluvit s úctou a respektem a společně se dosahovalo stanovených cílů.

Co byste chtěl/a změnit, případně na jakou oblast se budete soustředit, o co se budete zasazovat, pokud budete zvolena zastupitelem/zastupitelkou?

Pro mne nejbližší jsou oblasti finančního řízení, ekonomiky a sociální politiky. Jako ředitel neziskové organizace samozřejmě nesu odpovědnost za plnění rozpočtů středisek, finančního řízení celé organizace a evropských projektů, které jsme realizovali ve výši několika miliónů korun. Zde je na místě nekompromisní dodržování pravidel a transparentnost nakládání s veřejnými prostředky, která naší obci mnohdy chybí. Nejbližší oblastí jsou samozřejmě sociální služby, ve kterých se pohybuji 12 let. V Němčičkách tedy konkrétně Domovinka, její fungování a udržitelnost zvláště pro uživatele z Němčiček.

Proč kandidujete na kandidátce KDU-ČSL?

Jsem členem KDU-ČSL, protože sdílím hodnoty, na kterých její politika stojí a kde tyto hodnoty jako čestnost, úcta, pomoc, etika a morálka nejsou prázdnými pojmy. Není to jen o víře a křesťanství, ale také o vztazích mezi lidmi a prosazování dobra ve společnosti.