Dokumenty související s projednáváním návrhu smlouvy pachtu pozemků v areálu TJ Sokol

Vážení, níže zveřejňujeme slíbenou dokumentaci týkající se projednávání návrhu smlouvy o pachtu pozemků v areálu TJ Sokol Němčičky. Jak jsme již dříve uvedli, jednání byla zastavena zastupiteli ODS. Pro urovnání různých zkreslených informací a osobních interpretací zveřejňujeme i komunikaci, abyste si sami mohli udělat ucelený obrázek o celém dění,činnostech a snahách jednotlivých aktérů. Dokumenty jsou seřazeny chronologicky podle data.

2015_8_12 - NÁVRH KDU-ČSL ŘEŠENÍ PACHTU POZEMKŮ V AREÁLU1.pdf (183296)
2015_10_27 - oznámení TJ o termínu návrhu pachtovní smlouvy.pdf (69025)
2015_11_10 - Pachtovní smlouva - návrh - finální revize TJ-poslaná.DOCX (52495)
2015_12_1 pachtovní smlouva upravená obec.docx (34397)
2015_12_03 - PACHTOVNÍ SMLOUVA TJ - porovnaná s úpravou obce.docx (58962)
2015_12_14 komentář právníka obce Bičana.pdf (299574)
2015_12_15 - pacht Návrh Mgr. bičan - právník obce.docx (46257)
2015_12_15-Vyjádření právníka TJ ke komentáři právníka obce - změny pachtovní smlouvy.docx (25673)
2015_12_16 KDU-ČSL - SNK komentář k pachtovní smlouvě a návrhy.docx (19761)
2015_12_16 pachtovní smlouva návrh Bičan.docx (34397)
2015_12_16 pokyny pro TJ k žádostem o dotace.docx (27075)
2015_12_16 Stanovisko RK TJ Němčičky.docx (16072)
2015_12_22 vyjádření Mgr. Bičana.docx (26879)
2016_1_19 návrh dalšího postupu TJ po setkání právníků.pdf (93155)
2016_2_3 vyjádření zastupitelů po oznámení starosty o zrušení dalších jednání.pdf (74664)
2016_2_9 - vyjádření TJ ke konečné verzi smlouvy od obce.docx (23490)