Informace o nás

Jsme místní organizace  Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, kandidáti, kandidátky, členové i nečlenové, kterým není lhostejné dění v naší obci, vztahy mezi lidmi a kvalita života obyvatel Němčiček. Naší snahou je pokusit se vrátit slušnost, čestnost a důstojnost do vztahů mezi lidmi, spolupracovat při rozvoji naší obce a být oporou všem obyvatelům, kteří oporu potřebují. Začátkem cesty za naším cílem je změna, změna, kterou musíme začít každý u sebe, změna, která vrátí úctu mezi mezi nás všechny, změna, které se může účastnit každý, kdo chce...

Oproti těmto "vznešeným cílům" máme i cíle velmi konkrétní, měřitelné a ve svém výsledku prokazatelné. Ty jsou součástí našeho programu pro komunální volby na podzim 2014. Naše nová tvář KDU je dobrou volbou pro venkov, je dobrou volbou pro Němčičky.

Seznam našich kandidátů a kandidátek pro komunální volby 2014.

Sledovat dění můžete také na facebooku.