Velké, prázdné NE!

Nedávno jsem se setkal s názorem jednoho voliče, že volby do zastupitelstev krajů mají stejný význam „asi jako volit nástěnkáře do 5.B“. Je pravdou, že mnoho lidí vnímá krajské volby jako nedůležité, bez přímého viditelného efektu jako volby do obecních zastupitelstev. Pro obec má však budoucí rozložení politických sil v kraji nesmírný význam. Volení zástupci v krajském zastupitelstvu tak mohou hájit zájmy obce, podílet se na rozvoji obcí, občanských aktivit, ochraně životního prostředí, kulturního dědictví nebo zajištění pomoci a podpory prostřednictvím sociální politiky. Velkou výhodu mají politické strany, které v obcích aktivně působí. Přes jejich organizační struktury tak samy obce mohou mít svůj hlas ve vedení kraje, mohou mít své krajské zastupitele, kteří se o dění v „jejich“ obci budou aktivně zajímat. Řečnickou asi zůstane otázka, zda volbou stran, které v obci aktivně nepůsobí, může mít výsledek voleb pro obec pozitivní vliv? Dle mého názoru minimální. Volba bude kopírovat momentální politickou náladu ve společnosti, výsledky se budou podobat některému z volebních průzkumů, protože jich je jako máku, každý říká něco jiného a ve většině případů říká to, za co dostal „idnes“ zaplaceno. Pomůže mi ovšem takový krajský zastupitel odněkud z jiné části kraje, bez vazby na obec nebo region, v době, kdy začneme tolik potřebnou rekonstrukci kanalizace v obci? Obávám se, že i když hesla v modrých bublinách hlásají ano!, bude to velké prázdné NE!

Miroslav Prchal