Programové prohlášení zastupitelstva

Před prvním zasedáním zastupitelstva jsme obdrželi ze strany ODS návrh programového prohlášení zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že doslova kopírovalo volební program ODS, bylo z naší strany navrhnuto, abychom vypracovali všichni zastupitelé programové prohlášení ve věcech, na kterých se shodneme, abychom tomu dali konkrétní obrysy a začali společně pracovat. Na to bylo odpovězeno, že ODS je vítěznou stranou a buď se připojíme, nebo ne. K tomuto jsme vypracovali návrh za zastupitele KDU-ČSL, který byl předán předsedovi MS ODS Němčičky. Ještě po zastupitelstvu jsme, po jeho ukončení, vznesli dotaz, zda-li k tomuto prohlášení chce ODS přistoupit s pozice vítězné strany tak, že budou ochotni vytvořit prohlášení ve vzájemné spolupráci se všemi na společných prioritách, nebo si to chtějí udělat po svém. Odpověď byla neurčitá, resp. "ODS je kolektivní stranou a musí se o tom poradit." Výsledek kolektivní porady přišel mailem v podobě programového prohlášení v původní verzi (tedy kopie volebního programu ODS) podepsané zastupiteli ODS, odvozuji od toho, že vůle ke společnému prohlášení není. Na náš návrh žádná odpověď nedorazila.

K tomuto vyjádření, které se stalo předmětem diskuse na zastupitelstvu 20. 11. 2014, přikládáme náš návrh:

Návrh k tvorbě programového prohlášení zastupitelstva

na základě obdrženého návrhu programového prohlášení zastupitelstva obce Němčičky dne 29. 10. 2014 konstatujeme, že tato předložená verze se rovná doslova volebnímu programu ODS Němčičky, který byl již dříve roznesen do schránek. Nejedná se tedy o nic nového ani nejsou zohledněny priority dalších stran zastupitelstva obce. Proto v této předložené formě se nemůžeme, z důvodu nesouhlasu s některými body, pod toto prohlášení podepsat.

Jestliže chceme vytvořit programové prohlášení zastupitelstva obce Němčičky, očekáváme participaci a zapojení všech zastupitelů, resp. stran a možnost diskuze nad prioritami, které bude mít možnost každá strana zastupitelstva navrhnout a prosazovat. Dle našeho názoru bychom měli hledat společné body a ty stanovit a rozpracovat v programovém prohlášení. To, na čem se neshodneme a v čem rozpory přetrvají tak zůstane v programech jednotlivých stran, které se zavázaly svým voličům. Je potom na stranách, jak své priority dokáží prosazovat.

Jestliže to má být prohlášení všech zastupitelů, měli bychom o těchto bodech nejdříve jednat a jestliže bude vůle k jednání a možnost zakomponování těchto priorit, pokud se na nich všichni shodneme, do programového prohlášení, stejně tak jako řešení pro nás problematických bodů z programu ODS, tak se milerád podepíšu pod společný závazek, který nebude v rozporu s naším volebním programem a hodnotami, které deklarujeme našim voličům. V opačném případě takové programové prohlášení nepotřebujeme, a budeme se řídit našimi závazky z volebních programů.

Návrh zastupitelů KDU-ČSL Němčičky je uzavřít programové prohlášení v bodech, na kterých se všichni shodneme a to jako plán na konkrétní období a čas, kdy se tomu bude zastupitelstvo věnovat, aby zastupitelstvo neřešilo jen věci, které „přijdou“, ale mělo nějakou koncepci práce s konkrétně stanovenými cíli na konkrétní období. Toto prohlášení by pak mělo být závazkem zastupitelů vůči obci a občanům, kteří tak budou moci kontrolovat a hodnotit práci jimi zvolených zastupitelů. To můžeme v klidu připravit do následujícího jednání zastupitelstva jako závazek práce na rok 2015 s dalšími prioritami na období 2016 - 2018.

Miroslav Prchal