Odpadové hospodářství obce

V současné době se intenzivně zabýváme zpracováním dokumentace pro porovnání nabídek na zajištění služeb svozu komunálního odpadu v obci Němčičky. Podrobnosti sledujte zde.