Němčičky – nejlepší adresa pro život!

Po čtyřech letech je tu opět termín, kdy budeme vybírat své zastupitele a jak to tak bývá, politické strany a kandidáti se budou snažit získat hlasy a podporu voličů. Stejně tak se o Vaše hlasy bude ucházet i KDU-ČSL a její kandidáti. Nebudu zde propagovat náš program a přesvědčovat Vás o tom, jak důležité je dát našim kandidátům svůj hlas, ani pyšně vyjmenovávat všechny „úspěchy“ za poslední 4 roky, ani se omlouvat za chyby a „vlastní góly“, které jsme si jako strana sami nastříleli, ani hodnotit práci, fungování a komunikaci jiných stran a kandidátů a poskytovat zaručený návod, koho volit. Ostatně náš program „Vizi pro Němčičky“ si každý může vyhledat, každý se na něj může zeptat. A hodnocení jiných stran a kandidátů by mělo být vždy na voličích, kteří vědí, komu dali své hlasy před čtyřmi lety a jak jejich kandidáti obec spravovali nejen po stránce materiální a ekonomické, ale i po stránce mezilidských vztahů a prezentace obce navenek.

Stejně jako na republikové úrovni, tak i na místní úrovni prošla naše organizace KDU-ČSL v Němčičkách změnou. Nad změnou, kterou cítíme jako nutnou, jsme začali pracovat jako jeden tým, který se pravidelně schází a snaží se plánovat cíle vedoucí ke zlepšení fungování obce, zlepšení života a zvláště mezilidských vztahů v Němčičkách. To je i díky novým členům, o které se rozrostla naše členská základna a osvěžila kandidátka. Na tomto místě se patří poděkovat Ing. Elišce Kopřivové a Ing. Aleši Hádlíkovi, kteří se rozhodli v následujících volbách za naši stranu již nekandidovat, za léta jejich osobního nasazení a práce pro naši obec, pro nás všechny.

Před našimi novými kandidáty stojí nové výzvy. Každý z nás vstupuje do hry s nadějí na změnu, změnu, která povede k lepšímu, změnu, která vyléčí staré rány, které si lidé mezi sebou způsobili, změnu, která nás znovu naučí spolu mluvit s úctou a respektem, která nás všechny znovu naučí SPOLUPRÁCI na stanovených cílech vedoucích ke zlepšení života a zodpovědnému hospodaření v Němčičkách.

Každý z nás nových kandidátů nese svou kůži na trh, zvláště v době, která je charakteristická dohady, nepochopením, vzájemným obviňováním z prospěchářství, očerňováním a rozmazáváním věcí v novinách a televizi. Vždy je pohodlnější kritizovat z bezpečného zázemí. Vystoupit z řady a převzít zodpovědnost vyžaduje jistou míru odvahy. Odvaha ale sama nestačí, ještě je zapotřebí rozum, tedy moudrost.

Osobní spory a pletichy nemohou mít v zastupitelstvu místo. Vše se pak děje na úkor práce pro obec a vytváří živnou půdu pro spekulace, podezření a nátlak různého charakteru. To musí skončit! Začněme spolu mluvit, začněme spolu řešit problémy, začněme spolu pracovat pro naši obec, pro nás všechny, kteří v ní žijeme. Zabraňme podezřením z osobních zájmů a prospěchářství, nalejme si čistého vína a chovejme se zodpovědně a hospodárně k tomu co jsme převzali od generací, které tu žily před námi a k tomu, co předáme našim nástupcům.

Za všechny kandidáty KDU-ČSL Němčičky mohu prohlásit, že každý je k této spolupráci vítán, bez ohledu na to, zda je straník nebo nestraník, zda je mladý nebo starší, zda nosí takovou, nebo makovou barvu „politického dresu“. Bude vítán ve spolupráci, která povede k zodpovědnosti, hospodárnosti a transparentnosti, která povede k tomu, že úcta a respekt nebudou jen prázdnými pojmy, spolupráci, která povede k tomu, že pro nás všechny budou Němčičky tou nejlepší adresou pro život.

Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

lídr kandidátky KDU-ČSL