Návrh Tržního řádu obce Němčičky

Cílem tohoto nařízení obce je eliminovat možnosti působení podomních prodejců a ochrana obyvatelů Němčiček, zvláště osob slabších a starších, které nedokáží čelit psychologicky promyšleným nátlakům k uzavření nevýhodné smlouvy. Návrh Tržního řádu obce Němčičky je k dispozici také v tištěné podobě na vyžádání u zastupitelů Miroslava Prchala a Anny Šlancarové. K tomuto návrhu také otevíráme formulář připomínek, ve kterém můžete sdělit své návrhy a případná doplnění.

Komentáře k návrhu.docx (17301)
NÁVRH Tržní řád Němčičky.docx (34067)
výklad min. průmyslu o podomním prodeji.pdf (246704)
vzor15_2013.doc (46080)