Obec potřebuje

Investovat do své budoucnosti

V našich dětech je naše budoucnost, je také budoucnost obce. Jen na nás zaleží, co našim dětem zanecháme, zda v obci, ve které žijeme, budou chtít žít i oni.

 

 

Kvalitní a spravedlivý systém odpadového hospodářství

Zasadíme se o vyhlášení výběrového řízení a dodavatele služeb svozu a třídění komunálního odpadu. Chceme vysoutěžit ty nejlepší a nejvýhodnější (nikoliv jen ty nejlevnější) podmínky pro celou obec a pro každou domácnost tak, aby poplatky za odpad byly spravedlivé, úměrné tomu, co každá domácnost vyprodukuje. Chceme motivovat bonusy a slevami za odpovědné třídění odpadu.

Zdravé, klidné a bezpečné prostředí

Budeme spolupracovat a prosazovat ochranu seniorů a dalších osob před praktikami podomních prodejců a to zákazem podomního prodeje v celé obci. K bezpečí v obci také přispějeme návrhy na řešení bezpečného provozu automobilů na komunikacích obce a parkování. Pokusíme se omezit rychle projíždějící auta ohrožující chodce, převážně seniory a děti, ale také domy kolem hlavní silnice, které ostřikují vodou a blátem.

Dobrou technickou infrastrukturu

Budeme intenzívně vyhledávat finanční zdroje na rekonstrukci některých chodníků a ulic, které jsou v dezolátním stavu. Budeme prosazovat, spolu se všemi dalšími stranami, rekonstrukci kanalizace a to za dodržení podmínek hospodárnosti, kvality a transparentnosti.

 

Čestné, poctivé a pracovité lidi, kteří budou pro ni pracovat

Naši kandidáti a možná budoucí zastupitelé chtějí přinést čestnost, garantovanou osobními kvalitami každého z nás, poctivost, která se zdá, že velmi chybí, pracovitost a nasazení, bez kterých nelze změn a stanovených cílů dosáhnout.