Činnost zastupitelů

Odpadové hospodářství obce

V současné době se intenzivně zabýváme zpracováním dokumentace pro porovnání nabídek na zajištění služeb svozu komunálního odpadu v obci Němčičky. Podrobnosti sledujte zde.
Celý článek

Návrh Tržního řádu obce Němčičky

Cílem tohoto nařízení obce je eliminovat možnosti působení podomních prodejců a ochrana obyvatelů Němčiček, zvláště osob slabších a starších, které nedokáží čelit psychologicky promyšleným nátlakům k uzavření nevýhodné smlouvy. Návrh Tržního řádu obce Němčičky je k dispozici také v tištěné podobě na vyžádání u zastupitelů Miroslava Prchala a Anny Šlancarové. K tomuto...
Celý článek

Zapojte se s námi, připomínkujte, navrhujte